Gemeente Utrecht kiest voor Otomi Container Platform

[Dutch] Utrecht, 22 december 2020. De Gemeente Utrecht heeft Red Kubes geselecteerd voor het leveren van een managed container platform op basis van Otomi.

Otomi Container Platform is een suite van geïntegreerde, best-of-breed open source-tools gecombineerd met automation en self-service. In combinatie met een Haven compliant Kubernetes infrastructuur biedt Otomi Container Platform een kant-en-klare laag-0 Common Ground basis infrastructuur waarmee een gemeente direct aan de slag kan.

Red Kubes gaat daarnaast intensief met de Gemeente Utrecht samenwerken om een aantal gemeente specifieke integraties te ontwikkelen, die als een open-source add-on voor Otomi Container Platform beschikbaar gesteld gaan worden. Otomi Container Platform zelf wordt ook als open source software beschikbaar gesteld. De officiële lancering van de open source versie is op 12 januari a.s.

Zie hier voor meer informatie over onze volledig beheerde Common Ground basis infrastructuur.


[English] Utrecht, December 22, 2020. The Dutch Municipality of Utrecht has selected Red Kubes to deliver a managed container platform based on Otomi.

Otomi Container Platform is a suite of integrated, best-of-breed open source tools combined with automation and self-service. In combination with a Port compliant Kubernetes infrastructure, Otomi Container Platform offers a turnkey layer-0 Common Ground base infrastructure.

Red Kubes will also work closely with the Municipality of Utrecht to develop a number of municipality-specific integrations, which will be made available open-source as an add-on for Otomi Container Platform. Otomi Container Platform will also be made available as open source software. The official launch of the open source version of Otomi is on January 12th.

See here for more information about our fully managed Common Ground base infrastructure.

Let's get in touch!

Contact us